Rozhodnite sa správne - II. pilier sa naozaj oplatí

Výhody starobného dôchodkového sporenia, ktoré I. pilier neposkytuje / Prečo sa oplatí vstúpiť do II. piliera?

 • časť povinných odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom
 • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade Vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom
 • rozdelenie rizika budúceho dôchodku medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS 
 • 7 ročná garancia výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku vyplácanom životnou poisťovňou. Ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov  a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku, resp. je táto suma predmetom dedenia
 • máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • II. pilier prostriedky zhodnocuje investovaním a výnosy vám vypláca
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať
 • dobrovoľné príspevky môžu zvýšiť Váš budúci dôchodok, frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená
 • stav osobného dôchodkového účtu môžete kedykoľvek kontrolovať prostredníctvom prístupu na účet, ktorý vám bude vytvorený po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou a po vašej registrácii na klientskom portáli Moja NN. Okrem pasívneho prístupu je možné prostredníctvom klientskeho portálu on-line meniť kontaktné údaje na zmluve, adresu trvalého pobytu, oprávnené osoby, fond alebo pomer rozloženia majetku vo fondoch a taktiež máte možnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov
 • máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete dostávať výpisy v listinnej podobe alebo elektronicky - priamo do schránky v klientskom portáli Moja NN, pričom o zmenu spôsobu zasielania môžete požiadať priamo na NN klientskom portáli, bez nutnosti zasielania písomnej žiadosti.

Prečo práve II. pilier v NN DSS?

 • možnosť výberu zo 4 dôchodkových fondov
 • zaujímavé zhodnotenie v negarantovaných dôchodkových fondoch v predchádzajúcich rokoch v porovnaní s ostatnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
 • on-line zmeny bez papierovej žiadosti, bez overenia totožnosti a bez čakania: zmena kontaktných údajov, adresy trvalého pobytu, oprávnených osôb, nastavenie sporenia, platenie dobrovoľných príspevkov a zasielanie výpisov elektronicky
 • nadštandardný servis a bezplatné služby (aktuálny výpis, kópie klientskej dokumentácie a pod.)

Začnite sporiť v II. pilieri už teraz, je to veľmi jednoduché

 • uzatvorte zmluvu on-line na internetovej stránke www.online.nn.sk
 • zavolajte nám na Klientsku linku 0850 111 464
 • navštívte ktorúkoľvek z našich NN pobočiek (v rámci celého Slovenska).

Kto by skôr nemal uvažovať o vstupe do II. piliera (pre koho je II. pilier nevýhodný)?

 • ľudia, ktorí dlhodobo nezarábajú viac ako je minimálna mzda, majú nepravidelný príjem a nie je pri nich predpoklad poberania pravidelného príjmu, resp. jeho zvýšenia v budúcnosti;
 • mladí ľudia do 35 rokov by však nemali opomenúť, že ich príjmy sa budú pravdepodobne zvyšovať a sporiť si budú počas dostatočne dlhého obdobia.