Zodpovedné investovanie

Čo je to zodpovedné investovanie?

S príchodom nového milénia si čoraz viac ľudí uvedomuje, že každý človek má svoju zodpovednosť a dokáže zohrať nemalú úlohu v boji o lepšiu budúcnosť našej planéty. Uvedomelí spotrebitelia a investori dnes už nehľadia na spoločnosti iba optikou tovaru či ceny služieb, ale aj ich spoločenského prínosu a zodpovedného správania sa.

Vtedy hovoríme, že klient vyhľadáva tzv. spoločensky zodpovedné investovanie – také, ktoré má pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie, dodržiavanie ľudských práv či lepšiu budúcnosť našej planéty.

Spoločensky zodpovedné investovanie sa veľmi rýchlo stalo celosvetovým fenoménom. Objem investícii a  zodpovedných investorov prudko rastie. Len počas roku 2020 čisté aktíva európskych ESG fondov dosiahli mieru rastu 37,1 % a zodpovedné investovanie sa veľmi rýchlo udomácnilo i na slovenskom trhu.