Čo robíme v NN?

Čo robíme v NN na Slovensku?

Minimalizujeme používanie papiera

S pomocou digitálnych služieb sa dlhodobo snažíme redukovať spotrebu papiera na minimum. Naši zamestnanci a  spolupracovníci majú k dispozícii komplexnú zmluvnú agendu v online priestore. Klientov motivujeme k využívaniu online služby WebKlient, ktorá ponúka vždy aktuálny prehľad o zmluvách či nasporených prostriedkoch prostredníctvom osobného online konta, vrátane ročných výpisov.

Separujeme a recyklujeme odpad

V našej slovenskej centrále a viac ako 40 regionálnych obchodných kanceláriách dbáme o separáciu odpadu a  jeho následnú recykláciu. Naše pracoviská sú vybavené separačnými nádobami s pravidelnou údržbou a odvozom. Prostredníctvom Nadácie NN ľuďom podporujeme zmysluplné projekty. Sme si vedomí svojho postavenia a záväzku voči komunite. Preto je cieľom našej Nadácie NN ľuďom pomáhať najmä pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Všade tam, kde je pomoc potrebná. Dlhodobo sa venujeme aktivitám zameraným na edukáciu prvej pomoci a zvyšovanie finančnej gramotnosti v našej krajine.

Pomáhame budúcim generáciám

Dlhoročne podporujeme medzinárodný vzdelávací projekt Social Innovation Relay, ktorý na Slovensku zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement. Projekt pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností.

Zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít

Aktívne sa zúčastňujeme na týždni dobrovoľníctva „Na vašej komunite záleží“, ktorý zastrešuje medzinárodná skupina NN. Do dobrovoľnícky aktivít sa pravidelne zapájajú desiatky našich kolegov, ktorí dobrovoľníckej práci venujú ročne niekoľko stoviek hodín. K nášmu prínosu komunite patrí napríklad darovanie krvi, čistenia lesoparkov a okolia či účasť na charitatívnom behu spojeného s  finančnou zbierkou.

Podporujeme rôznorodosť

Stali sme sa ambasádormi slovenskej Charty diverzity a zaradili sme sa medzi firmy, ktoré podporujú rozmanité pracovné prostredie založené na otvorenosti, férovosti a dôvere. Cieľom Charty diverzity, ako aj celej iniciatívy „Diverzita a inklúzia“, je vyzdvihnúť odlišnosť každého z nás a  zdôrazniť potrebu tolerancie a prístupu bez predsudkov na pracovisku, ako i mimo neho.