Mesačná správa
Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.

 

Mesačné správy 2020

Mesačná správa Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Mesačné správy 2019

Mesačné správy 2018

Mesačné správy 2017

Mesačné správy 2016

Mesačné správy 2015

Mesačné správy 2014

Mesačné správy 2013

Mesačné správy 2012