Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
20.01.2020 216 668 929,66 0,054467
17.01.2020 215 242 476,61 0,054439
16.01.2020 214 612 336,78 0,054254
15.01.2020 214 162 190,69 0,054159
14.01.2020 214 364 908,51 0,054197
13.01.2020 214 363 200,62 0,054180
10.01.2020 214 380 920,24 0,054177
09.01.2020 214 425 147,74 0,054164
08.01.2020 213 850 010,35 0,054011
07.01.2020 213 449 488,62 0,053931
03.01.2020 213 767 074,28 0,054024
02.01.2020 213 796 351,74 0,054038
31.12.2019 213 074 068,35 0,053764
30.12.2019 212 564 597,59 0,053778
27.12.2019 213 305 543,06 0,053981
23.12.2019 213 183 409,06 0,053958