Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
29.05.2020 200 697 552,35 0,049840
28.05.2020 201 159 586,60 0,049963
27.05.2020 200 033 378,77 0,049678
26.05.2020 198 873 551,99 0,049515
25.05.2020 197 608 592,14 0,049181
22.05.2020 196 482 894,96 0,048895
21.05.2020 196 139 585,62 0,048795
20.05.2020 196 615 506,52 0,048908
19.05.2020 195 215 611,24 0,048572
18.05.2020 195 703 250,06 0,048698
15.05.2020 193 090 108,57 0,048035
14.05.2020 192 835 667,59 0,047972
13.05.2020 192 208 550,77 0,048029
12.05.2020 193 470 980,63 0,048361
11.05.2020 193 543 810,62 0,048377
07.05.2020 193 031 243,06 0,048239
06.05.2020 191 661 962,20 0,047993
05.05.2020 192 715 432,88 0,048232
04.05.2020 191 098 774,58 0,047828