Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
16.10.2019 135 129 674,81 0,052645
15.10.2019 134 841 251,94 0,052698
14.10.2019 134 252 773,90 0,052465
11.10.2019 134 239 824,06 0,052457
10.10.2019 133 119 274,91 0,052021
09.10.2019 133 126 880,61 0,052023
08.10.2019 132 741 620,65 0,051874
07.10.2019 133 511 529,42 0,052165
04.10.2019 133 672 513,55 0,052214
03.10.2019 132 685 370,40 0,051916
02.10.2019 132 472 874,05 0,051834
01.10.2019 134 105 531,02 0,052465
30.09.2019 135 057 222,31 0,052781
27.09.2019 134 879 349,06 0,052712
26.09.2019 134 875 132,35 0,052712
25.09.2019 134 121 212,68 0,052643
24.09.2019 134 221 273,76 0,052680
23.09.2019 134 276 798,33 0,052702
20.09.2019 134 393 731,49 0,052742