Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.03.2017 92 517 304,48 0,046276
20.03.2017 92 931 576,08 0,046521
17.03.2017 92 996 999,94 0,046557
16.03.2017 93 063 942,56 0,046608
15.03.2017 92 798 709,71 0,046607
14.03.2017 92 345 417,49 0,046394
13.03.2017 92 360 285,16 0,046422
10.03.2017 92 290 822,24 0,046395
09.03.2017 92 349 756,27 0,046435
08.03.2017 92 388 586,03 0,046461
07.03.2017 92 471 158,59 0,046514
06.03.2017 92 517 052,98 0,046590
03.03.2017 92 561 204,88 0,046673
02.03.2017 92 687 730,08 0,046776
01.03.2017 92 827 465,43 0,046886
28.02.2017 92 066 837,63 0,046435
27.02.2017 91 933 005,89 0,046510
24.02.2017 91 783 638,78 0,046437
23.02.2017 92 050 930,82 0,046590