Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
14.09.2017 98 519 109,18 0,047783
13.09.2017 98 323 008,13 0,047688
12.09.2017 98 323 238,09 0,047687
11.09.2017 98 169 497,72 0,047611
08.09.2017 97 334 870,03 0,047206
07.09.2017 97 729 480,61 0,047397
06.09.2017 97 661 992,47 0,047412
05.09.2017 97 527 534,00 0,047349
04.09.2017 97 734 766,87 0,047443
31.08.2017 97 864 259,56 0,047455
30.08.2017 97 307 219,89 0,047302
28.08.2017 97 250 916,39 0,047277
25.08.2017 97 553 970,06 0,047432
24.08.2017 97 479 165,79 0,047396
23.08.2017 97 446 589,67 0,047382
22.08.2017 97 597 829,38 0,047466
21.08.2017 97 157 275,09 0,047214