Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
24.04.2017 94 990 966,75 0,047139
21.04.2017 94 260 575,58 0,046777
20.04.2017 94 239 065,88 0,046767
19.04.2017 94 035 186,37 0,046658
18.04.2017 93 954 495,18 0,046754
13.04.2017 94 158 279,15 0,046859
12.04.2017 94 350 304,37 0,046955
11.04.2017 94 391 096,65 0,046992
10.04.2017 94 647 984,13 0,047117
07.04.2017 94 607 836,69 0,047101
06.04.2017 94 368 448,71 0,046990
05.04.2017 93 906 018,02 0,046856
04.04.2017 94 034 014,37 0,046920
03.04.2017 93 934 687,42 0,046875
31.03.2017 94 029 028,65 0,046814
30.03.2017 93 889 923,81 0,046754
29.03.2017 93 693 197,05 0,046660
28.03.2017 93 015 868,24 0,046474
27.03.2017 92 532 681,73 0,046257