Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
28.07.2021 261 519 546,30 0,059082
27.07.2021 260 446 361,92 0,058847
26.07.2021 261 644 225,80 0,059132
23.07.2021 261 955 669,37 0,059227
22.07.2021 261 007 846,61 0,059026
21.07.2021 259 358 377,99 0,058870
20.07.2021 258 002 064,32 0,058524
19.07.2021 256 263 920,00 0,058143
16.07.2021 259 183 877,64 0,058840
15.07.2021 259 725 156,61 0,058968
14.07.2021 259 669 028,09 0,058995
13.07.2021 258 684 216,21 0,058948
12.07.2021 258 625 124,52 0,058959
09.07.2021 257 814 928,88 0,058781
08.07.2021 255 975 269,63 0,058368
07.07.2021 258 460 752,32 0,058969
06.07.2021 257 069 091,81 0,058772
02.07.2021 257 687 920,72 0,058910
01.07.2021 256 816 612,05 0,058719