Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
22.02.2017 92 164 672,82 0,046686
21.02.2017 92 068 512,95 0,046643
20.02.2017 91 531 764,56 0,046408
17.02.2017 91 251 317,05 0,046299
16.02.2017 91 173 579,93 0,046294
15.02.2017 91 347 499,62 0,046417
14.02.2017 90 575 098,64 0,046253
13.02.2017 90 364 326,23 0,046267
10.02.2017 90 124 093,29 0,046165
09.02.2017 89 672 381,65 0,045994
08.02.2017 89 361 920,57 0,045875
07.02.2017 88 966 428,42 0,045760
06.02.2017 88 526 519,77 0,045659
03.02.2017 88 404 702,78 0,045680
02.02.2017 87 988 777,45 0,045496
01.02.2017 87 789 163,03 0,045440
31.01.2017 87 585 656,32 0,045389
30.01.2017 87 923 536,15 0,045563
27.01.2017 88 080 904,82 0,045664
26.01.2017 87 919 156,04 0,045634
25.01.2017 87 775 101,69 0,045636