Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
25.05.2017 96 623 024,06 0,047563
24.05.2017 96 159 856,68 0,047480
23.05.2017 95 991 026,65 0,047386
22.05.2017 95 819 772,02 0,047302
19.05.2017 95 915 523,88 0,047350
18.05.2017 95 548 437,42 0,047155
17.05.2017 95 780 235,19 0,047273
16.05.2017 96 587 870,19 0,047688
15.05.2017 96 844 829,28 0,047815
12.05.2017 96 837 313,49 0,047806
11.05.2017 96 232 530,80 0,047677
10.05.2017 96 188 044,64 0,047663
09.05.2017 96 029 922,46 0,047597
05.05.2017 95 722 624,05 0,047450
04.05.2017 95 198 570,58 0,047289
03.05.2017 95 117 746,02 0,047257
02.05.2017 95 174 758,45 0,047303