Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
18.01.2017 87 465 255,04 0,045497
17.01.2017 87 051 816,55 0,045487
16.01.2017 87 345 228,16 0,045641
13.01.2017 87 269 539,18 0,045603
12.01.2017 87 160 412,27 0,045549
11.01.2017 87 647 814,42 0,045801
10.01.2017 87 302 074,19 0,045629
09.01.2017 87 424 258,23 0,045706
05.01.2017 87 484 547,95 0,045737
04.01.2017 87 360 171,73 0,045760
03.01.2017 87 290 568,75 0,045723
02.01.2017 86 904 757,28 0,045521
30.12.2016 86 756 468,41 0,045371
29.12.2016 86 994 941,60 0,045496
28.12.2016 87 057 176,19 0,045528
27.12.2016 87 060 684,19 0,045533
23.12.2016 86 908 798,78 0,045455
22.12.2016 86 818 753,91 0,045408