Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.11.2017 102 164 161,06 0,048837
20.11.2017 101 537 810,91 0,048519
16.11.2017 101 460 737,20 0,048471
15.11.2017 100 793 385,52 0,048159
14.11.2017 101 295 127,94 0,048407
13.11.2017 101 703 451,40 0,048609
10.11.2017 101 516 330,89 0,048644
09.11.2017 101 846 006,55 0,048804
08.11.2017 102 319 946,90 0,049035
07.11.2017 102 301 694,14 0,049031
06.11.2017 102 261 399,59 0,049038
03.11.2017 101 851 436,82 0,048843
02.11.2017 102 069 534,11 0,048952
31.10.2017 101 996 113,98 0,048864
30.10.2017 101 876 177,36 0,048808
27.10.2017 101 833 680,91 0,048782
26.10.2017 101 232 642,87 0,048489
25.10.2017 100 545 227,18 0,048312
24.10.2017 100 739 546,49 0,048414
23.10.2017 100 816 756,71 0,048467