Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.07.2017 97 444 689,70 0,047579
18.07.2017 97 089 011,69 0,047405
17.07.2017 97 304 362,60 0,047519
14.07.2017 97 291 764,90 0,047516
13.07.2017 97 107 163,33 0,047433
12.07.2017 96 552 435,47 0,047299
11.07.2017 96 031 877,55 0,047047
10.07.2017 96 090 685,58 0,047071
07.07.2017 95 692 251,45 0,046876
06.07.2017 95 443 677,77 0,046831
04.07.2017 95 896 245,64 0,047047
03.07.2017 95 748 432,71 0,046971
30.06.2017 95 683 285,23 0,046839
29.06.2017 95 585 384,72 0,046787
28.06.2017 96 351 536,85 0,047285
27.06.2017 96 403 074,62 0,047311
26.06.2017 97 272 266,62 0,047749