Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
23.09.2020 211 416 005,12 0,051157
22.09.2020 211 909 864,12 0,051284
21.09.2020 210 993 229,67 0,051067
18.09.2020 213 493 421,06 0,051678
17.09.2020 213 835 731,55 0,051985
16.09.2020 214 320 209,27 0,052095
14.09.2020 214 034 814,40 0,052034
11.09.2020 213 343 729,53 0,051886
10.09.2020 213 024 559,44 0,051816
09.09.2020 214 233 360,87 0,052106
08.09.2020 212 723 012,51 0,051751
07.09.2020 214 249 927,90 0,052125
04.09.2020 213 211 497,65 0,051920
03.09.2020 214 457 839,38 0,052230
02.09.2020 216 475 577,08 0,052712
31.08.2020 214 425 075,80 0,052126
28.08.2020 214 662 120,22 0,052335
27.08.2020 215 151 519,48 0,052448