Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
22.01.2021 234 954 511,30 0,055749
21.01.2021 235 910 042,48 0,055945
20.01.2021 236 729 181,32 0,056142
19.01.2021 235 586 199,78 0,055857
18.01.2021 235 626 488,07 0,055846
15.01.2021 235 333 522,22 0,055755
14.01.2021 236 825 513,18 0,056107
13.01.2021 236 222 026,38 0,055958
12.01.2021 235 545 884,23 0,055790
11.01.2021 235 558 616,29 0,055799
08.01.2021 235 848 619,38 0,055881
07.01.2021 234 723 326,66 0,055632
05.01.2021 232 425 138,15 0,055086
04.01.2021 232 200 393,50 0,055013
31.12.2020 231 996 981,45 0,054927
30.12.2020 231 877 911,54 0,054898
29.12.2020 231 745 738,01 0,054960
28.12.2020 231 428 833,38 0,054883