Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.04.2018 110 480 059,54 0,048481
18.04.2018 110 786 032,49 0,048622
17.04.2018 110 647 677,12 0,048563
16.04.2018 109 759 411,75 0,048315
13.04.2018 109 679 823,01 0,048280
12.04.2018 109 801 596,20 0,048338
11.04.2018 109 155 664,62 0,048062
10.04.2018 109 469 422,13 0,048220
09.04.2018 108 945 079,24 0,048011
06.04.2018 108 841 905,37 0,047982
05.04.2018 109 387 342,37 0,048340
04.04.2018 108 601 792,86 0,048011
03.04.2018 108 127 323,89 0,047903
29.03.2018 108 708 779,19 0,048057
28.03.2018 107 366 134,57 0,047655
27.03.2018 107 370 882,79 0,047696
26.03.2018 107 450 566,64 0,047824