Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
12.04.2021 241 393 232,70 0,056836
09.04.2021 241 688 067,80 0,056875
08.04.2021 241 820 503,97 0,056904
07.04.2021 241 380 809,54 0,056800
06.04.2021 241 946 914,34 0,056914
01.04.2021 241 100 976,82 0,056680
31.03.2021 239 961 765,32 0,056384
30.03.2021 239 998 672,14 0,056386
29.03.2021 239 878 246,18 0,056363
26.03.2021 239 578 814,38 0,056282
25.03.2021 238 137 578,88 0,055939
24.03.2021 238 014 743,24 0,055899
23.03.2021 236 639 723,69 0,055899
22.03.2021 236 891 276,66 0,055954
19.03.2021 236 626 700,67 0,055876
18.03.2021 237 148 386,13 0,055994
17.03.2021 237 543 905,29 0,056070
16.03.2021 238 453 736,42 0,056273
15.03.2021 238 139 363,40 0,056188