Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
24.04.2017 29 143 651,38 0,044950
21.04.2017 28 974 786,39 0,044689
20.04.2017 28 963 672,88 0,044687
19.04.2017 28 937 904,43 0,044628
18.04.2017 28 931 844,64 0,044717
13.04.2017 28 971 485,08 0,044796
12.04.2017 28 997 881,24 0,044848
11.04.2017 29 011 271,01 0,044862
10.04.2017 29 055 390,02 0,044945
07.04.2017 29 053 791,79 0,044933
06.04.2017 29 003 458,78 0,044842
05.04.2017 28 892 172,06 0,044745
04.04.2017 28 918 739,40 0,044790
03.04.2017 28 904 424,38 0,044758
31.03.2017 28 886 125,20 0,044698
30.03.2017 28 817 236,42 0,044653
29.03.2017 28 792 900,43 0,044588
28.03.2017 28 616 156,33 0,044442
27.03.2017 28 501 071,25 0,044293