Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
25.05.2017 29 719 053,72 0,045309
24.05.2017 29 582 427,32 0,045239
23.05.2017 29 541 064,92 0,045167
22.05.2017 29 513 602,69 0,045107
19.05.2017 29 535 268,12 0,045157
18.05.2017 29 430 787,34 0,045028
17.05.2017 29 478 647,42 0,045135
16.05.2017 29 644 013,33 0,045390
15.05.2017 29 714 001,06 0,045468
12.05.2017 29 713 965,30 0,045470
11.05.2017 29 529 377,51 0,045356
10.05.2017 29 509 010,54 0,045346
09.05.2017 29 475 615,32 0,045287
05.05.2017 29 388 542,84 0,045170
04.05.2017 29 176 337,60 0,045055
03.05.2017 29 173 859,59 0,045055
02.05.2017 29 204 157,66 0,045081