Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
14.09.2017 30 237 298,60 0,045560
13.09.2017 30 200 025,24 0,045504
12.09.2017 30 203 647,55 0,045498
11.09.2017 30 193 372,66 0,045469
08.09.2017 30 005 769,49 0,045186
07.09.2017 30 097 585,56 0,045332
06.09.2017 30 048 778,39 0,045323
05.09.2017 30 033 406,97 0,045291
04.09.2017 30 099 991,23 0,045337
31.08.2017 30 115 117,26 0,045342
30.08.2017 29 966 894,08 0,045240
28.08.2017 29 957 287,83 0,045217
25.08.2017 30 033 472,16 0,045332
24.08.2017 30 028 371,75 0,045311
23.08.2017 30 019 086,72 0,045304
22.08.2017 30 019 169,53 0,045349
21.08.2017 29 932 142,75 0,045175