Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.03.2017 28 414 942,40 0,044266
20.03.2017 28 525 596,13 0,044430
17.03.2017 28 563 123,95 0,044445
16.03.2017 28 557 710,42 0,044476
15.03.2017 28 453 781,97 0,044474
14.03.2017 28 342 210,17 0,044304
13.03.2017 28 331 309,60 0,044315
10.03.2017 28 311 543,28 0,044285
09.03.2017 28 334 921,58 0,044337
08.03.2017 28 368 150,92 0,044393
07.03.2017 28 392 989,79 0,044456
06.03.2017 28 389 780,53 0,044491
03.03.2017 28 409 156,07 0,044539
02.03.2017 28 444 741,51 0,044624
01.03.2017 28 428 204,97 0,044714
28.02.2017 28 280 458,51 0,044434
27.02.2017 28 210 549,32 0,044477
24.02.2017 28 152 668,68 0,044422
23.02.2017 28 191 027,16 0,044514