Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.04.2018 34 528 411,49 0,046024
18.04.2018 34 618 516,92 0,046151
17.04.2018 34 575 134,98 0,046110
16.04.2018 34 361 894,69 0,045941
13.04.2018 34 299 782,94 0,045924
12.04.2018 34 342 143,86 0,045968
11.04.2018 34 214 732,75 0,045788
10.04.2018 34 293 930,60 0,045898
09.04.2018 34 188 398,25 0,045755
06.04.2018 34 136 349,84 0,045737
05.04.2018 34 197 466,19 0,045977
04.04.2018 34 079 720,65 0,045776
03.04.2018 33 983 273,51 0,045697
29.03.2018 34 095 296,46 0,045805
28.03.2018 33 673 344,13 0,045516
27.03.2018 33 603 380,08 0,045534
26.03.2018 33 614 057,63 0,045625