Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.07.2017 29 888 708,77 0,045343
18.07.2017 29 806 165,88 0,045212
17.07.2017 29 866 901,61 0,045278
14.07.2017 29 850 821,98 0,045254
13.07.2017 29 792 426,00 0,045184
12.07.2017 29 651 431,70 0,045098
11.07.2017 29 528 978,01 0,044900
10.07.2017 29 549 067,53 0,044917
07.07.2017 29 441 709,08 0,044754
06.07.2017 29 342 607,73 0,044733
04.07.2017 29 478 149,94 0,044931
03.07.2017 29 444 266,27 0,044859
30.06.2017 29 447 911,68 0,044763
29.06.2017 29 435 971,06 0,044730
28.06.2017 29 609 617,17 0,045130
27.06.2017 29 626 182,05 0,045155
26.06.2017 29 885 442,75 0,045520