Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.11.2017 31 062 573,43 0,046334
20.11.2017 30 918 003,76 0,046098
16.11.2017 30 891 838,37 0,046059
15.11.2017 30 779 189,70 0,045842
14.11.2017 30 841 804,59 0,046005
13.11.2017 30 935 545,24 0,046140
10.11.2017 30 878 571,42 0,046173
09.11.2017 31 001 313,51 0,046302
08.11.2017 31 125 184,26 0,046478
07.11.2017 31 149 000,21 0,046470
06.11.2017 31 118 675,50 0,046468
03.11.2017 31 017 060,99 0,046317
02.11.2017 31 088 791,91 0,046406
31.10.2017 31 070 942,05 0,046343
30.10.2017 31 056 560,50 0,046298
27.10.2017 31 055 576,15 0,046271
26.10.2017 30 919 295,97 0,046052
25.10.2017 30 739 217,50 0,045910
24.10.2017 30 782 417,39 0,045979
23.10.2017 30 837 743,82 0,046030