Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
22.02.2017 28 192 325,61 0,044570
21.02.2017 28 151 830,97 0,044524
20.02.2017 27 979 054,76 0,044376
17.02.2017 27 869 655,83 0,044294
16.02.2017 27 827 804,64 0,044287
15.02.2017 27 839 392,32 0,044351
14.02.2017 27 624 696,11 0,044236
13.02.2017 27 562 278,09 0,044271
10.02.2017 27 481 313,26 0,044219
09.02.2017 27 396 537,75 0,044100
08.02.2017 27 275 039,78 0,044032
07.02.2017 27 162 164,74 0,043935
06.02.2017 27 019 940,94 0,043852
03.02.2017 26 946 147,34 0,043852
02.02.2017 26 813 260,96 0,043721
01.02.2017 26 766 797,17 0,043655
31.01.2017 26 684 350,01 0,043623
30.01.2017 26 761 039,65 0,043740
27.01.2017 26 750 207,24 0,043795
26.01.2017 26 699 732,09 0,043767
25.01.2017 26 683 959,27 0,043781