Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
28.07.2021 150 134 735,84 0,069219
27.07.2021 148 682 180,13 0,068548
26.07.2021 150 090 485,98 0,069195
23.07.2021 150 366 713,27 0,069327
22.07.2021 148 466 034,74 0,068469
21.07.2021 146 719 899,46 0,067938
20.07.2021 144 153 327,74 0,066743
19.07.2021 143 173 265,96 0,066288
16.07.2021 146 985 516,25 0,068075
15.07.2021 147 699 217,43 0,068400
14.07.2021 149 253 040,71 0,069117
13.07.2021 148 672 115,78 0,069032
12.07.2021 148 725 721,41 0,069056
09.07.2021 147 668 265,21 0,068590
08.07.2021 144 970 670,75 0,067329
07.07.2021 148 084 201,33 0,068786
06.07.2021 146 859 527,45 0,068314
02.07.2021 147 981 772,80 0,068844
01.07.2021 147 774 662,90 0,068740