Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
25.05.2017 58 167 326,66 0,056370
24.05.2017 58 010 068,76 0,056444
23.05.2017 58 121 835,76 0,056582
22.05.2017 57 809 200,24 0,056302
19.05.2017 57 809 726,92 0,056313
18.05.2017 57 585 621,35 0,056104
17.05.2017 57 390 791,23 0,055897
16.05.2017 58 691 766,03 0,057191
15.05.2017 58 640 191,50 0,057184
12.05.2017 58 494 237,98 0,056997
11.05.2017 58 003 544,36 0,056802
10.05.2017 58 224 857,02 0,057037
09.05.2017 58 082 319,29 0,056859
05.05.2017 58 753 491,69 0,057483
04.05.2017 57 493 559,78 0,056699
03.05.2017 56 856 778,84 0,056077
02.05.2017 56 780 126,99 0,055982