Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
29.05.2020 102 384 596,92 0,051089
28.05.2020 103 125 801,96 0,051457
27.05.2020 102 024 191,08 0,050917
26.05.2020 99 605 132,27 0,049934
25.05.2020 98 946 279,91 0,049613
22.05.2020 97 087 436,97 0,048668
21.05.2020 96 844 619,23 0,048548
20.05.2020 97 826 458,26 0,049046
19.05.2020 96 115 079,44 0,048172
18.05.2020 97 090 462,44 0,048655
15.05.2020 92 274 041,28 0,046292
14.05.2020 92 166 519,94 0,046265
13.05.2020 92 485 497,34 0,046786
12.05.2020 94 469 577,00 0,047806
11.05.2020 95 288 194,73 0,048230
07.05.2020 94 659 344,10 0,047916
06.05.2020 93 014 907,72 0,047209
05.05.2020 93 861 560,25 0,047688
04.05.2020 92 699 772,83 0,047098