Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.04.2018 78 879 185,53 0,055303
18.04.2018 79 030 804,92 0,055418
17.04.2018 78 754 850,57 0,055240
16.04.2018 77 604 276,02 0,054659
13.04.2018 77 595 596,58 0,054683
12.04.2018 77 502 999,66 0,054623
11.04.2018 76 897 850,71 0,054206
10.04.2018 77 302 566,13 0,054518
09.04.2018 76 707 365,43 0,054168
06.04.2018 76 280 645,88 0,053844
05.04.2018 75 952 820,63 0,054305
04.04.2018 74 386 261,81 0,053187
03.04.2018 74 082 939,02 0,053128
29.03.2018 74 612 157,60 0,053388
28.03.2018 73 259 653,53 0,052804
27.03.2018 72 204 022,10 0,052113
26.03.2018 72 131 598,80 0,052191