Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
23.09.2020 111 013 484,39 0,053015
22.09.2020 111 574 794,78 0,053280
21.09.2020 111 381 072,30 0,053182
18.09.2020 115 283 993,31 0,055034
17.09.2020 115 610 493,18 0,055519
16.09.2020 116 084 255,39 0,055725
14.09.2020 115 611 225,72 0,055494
11.09.2020 115 464 627,36 0,055449
10.09.2020 115 026 474,43 0,055238
09.09.2020 116 176 523,87 0,055793
08.09.2020 113 671 978,07 0,054598
07.09.2020 115 633 739,84 0,055527
04.09.2020 114 049 021,11 0,054914
03.09.2020 114 507 634,87 0,055075
02.09.2020 116 694 604,56 0,056133
31.08.2020 114 427 175,10 0,054897
28.08.2020 115 313 905,26 0,055569
27.08.2020 115 509 337,25 0,055674