Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.07.2017 58 719 960,16 0,055449
18.07.2017 58 364 534,38 0,055093
17.07.2017 58 839 307,65 0,055534
14.07.2017 59 098 983,05 0,055828
13.07.2017 59 126 294,73 0,055873
12.07.2017 58 633 955,07 0,055634
11.07.2017 57 891 047,95 0,054942
10.07.2017 57 939 815,12 0,055003
07.07.2017 57 801 304,82 0,054877
06.07.2017 57 016 004,07 0,054569
04.07.2017 57 389 856,20 0,054939
03.07.2017 57 406 366,37 0,054970
30.06.2017 57 366 123,13 0,054662
29.06.2017 57 349 813,97 0,054663
28.06.2017 58 467 122,56 0,055947
27.06.2017 58 084 196,97 0,055585
26.06.2017 58 765 767,31 0,056250