Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.03.2017 53 597 550,99 0,053051
20.03.2017 53 762 028,16 0,053317
17.03.2017 53 857 935,46 0,053466
16.03.2017 53 802 983,53 0,053460
15.03.2017 53 202 709,44 0,053141
14.03.2017 52 837 500,51 0,052785
13.03.2017 53 139 131,98 0,053086
10.03.2017 53 059 102,26 0,053008
09.03.2017 52 983 167,74 0,052957
08.03.2017 52 512 689,93 0,052472
07.03.2017 52 552 012,12 0,052536
06.03.2017 52 670 303,13 0,052715
03.03.2017 52 566 627,75 0,052882
02.03.2017 52 184 753,76 0,052499
01.03.2017 52 294 091,86 0,052596
28.02.2017 51 438 278,39 0,051493
27.02.2017 51 250 276,86 0,051514
24.02.2017 51 196 868,26 0,051460
23.02.2017 51 508 539,59 0,051774