Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.11.2017 64 754 757,58 0,056643
20.11.2017 64 223 983,23 0,056256
16.11.2017 64 467 929,48 0,056493
15.11.2017 63 857 320,29 0,055993
14.11.2017 64 045 813,16 0,056168
13.11.2017 64 437 785,31 0,056548
10.11.2017 64 461 462,35 0,056785
09.11.2017 64 670 764,77 0,057037
08.11.2017 65 462 475,84 0,057770
07.11.2017 65 406 130,23 0,057726
06.11.2017 65 401 375,26 0,058195
03.11.2017 65 420 154,40 0,058219
02.11.2017 65 569 555,43 0,058342
31.10.2017 65 519 260,83 0,058165
30.10.2017 65 125 054,93 0,057834
27.10.2017 65 033 873,49 0,057775
26.10.2017 64 975 995,60 0,057701
25.10.2017 63 728 602,02 0,056857
24.10.2017 64 038 191,28 0,057146
23.10.2017 63 816 738,81 0,056973