Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
24.04.2017 56 939 031,51 0,055789
21.04.2017 54 696 593,59 0,053592
20.04.2017 54 603 970,80 0,053523
19.04.2017 54 016 246,41 0,052955
18.04.2017 53 807 612,15 0,052985
13.04.2017 54 411 767,52 0,053545
12.04.2017 54 667 823,34 0,053806
11.04.2017 54 918 458,53 0,054058
10.04.2017 54 903 548,23 0,054045
07.04.2017 55 175 311,46 0,054342
06.04.2017 54 978 650,16 0,054151
05.04.2017 54 200 526,31 0,053792
04.04.2017 54 561 417,91 0,054179
03.04.2017 54 447 152,22 0,054090
31.03.2017 55 421 014,84 0,054430
30.03.2017 55 087 110,78 0,054099
29.03.2017 54 938 504,63 0,053957
28.03.2017 54 699 410,45 0,053936
27.03.2017 54 220 381,11 0,053474