Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
09.04.2021 139 025 253,25 0,066640
08.04.2021 139 133 555,78 0,066655
07.04.2021 138 314 815,04 0,066301
06.04.2021 138 847 713,20 0,066551
01.04.2021 137 998 873,59 0,066131
31.03.2021 137 141 860,69 0,065695
30.03.2021 137 386 918,63 0,065812
29.03.2021 135 970 925,02 0,065144
26.03.2021 135 591 697,87 0,064928
25.03.2021 134 409 119,97 0,064328
24.03.2021 134 344 303,34 0,064273
23.03.2021 133 280 333,40 0,064223
22.03.2021 133 537 382,28 0,064323
19.03.2021 133 638 606,29 0,064317
18.03.2021 134 901 960,39 0,064889
17.03.2021 134 451 611,75 0,064634
16.03.2021 134 521 512,70 0,064644
15.03.2021 133 811 723,74 0,064273