Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
16.10.2019 111 441 546,69 0,059774
15.10.2019 110 933 624,72 0,059796
14.10.2019 109 692 090,47 0,059128
11.10.2019 109 907 306,67 0,059248
10.10.2019 107 694 031,54 0,058053
09.10.2019 107 003 011,67 0,057662
08.10.2019 105 897 746,79 0,057067
07.10.2019 106 979 113,62 0,057705
04.10.2019 106 491 198,04 0,057438
03.10.2019 104 822 121,46 0,056756
02.10.2019 104 842 476,70 0,056757
01.10.2019 108 000 180,20 0,058436
30.09.2019 109 902 055,64 0,059250
27.09.2019 109 144 878,46 0,058808
26.09.2019 109 181 143,29 0,058833
25.09.2019 107 916 727,04 0,058446
24.09.2019 108 136 146,96 0,058558
23.09.2019 108 688 478,56 0,058853
20.09.2019 109 341 672,18 0,059193