Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
14.09.2017 61 061 914,35 0,055775
13.09.2017 60 979 144,11 0,055700
12.09.2017 60 785 713,96 0,055511
11.09.2017 60 653 525,43 0,055398
08.09.2017 59 593 584,07 0,054444
07.09.2017 59 719 749,77 0,054573
06.09.2017 59 169 102,19 0,054551
05.09.2017 58 332 561,53 0,053817
04.09.2017 58 860 644,70 0,054308
31.08.2017 58 826 835,46 0,054175
30.08.2017 58 377 289,04 0,053957
28.08.2017 58 436 709,47 0,054026
25.08.2017 58 764 263,60 0,054330
24.08.2017 58 897 021,45 0,054461
23.08.2017 58 868 493,08 0,054439
22.08.2017 59 168 130,82 0,054717
21.08.2017 58 394 475,22 0,054095