Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
22.02.2017 51 543 817,83 0,051853
21.02.2017 51 509 391,20 0,051891
20.02.2017 51 005 771,40 0,051434
17.02.2017 50 986 498,44 0,051493
16.02.2017 50 893 346,47 0,051466
15.02.2017 51 037 369,84 0,051631
14.02.2017 50 585 672,76 0,051514
13.02.2017 50 290 557,40 0,051341
10.02.2017 49 800 410,35 0,050845
09.02.2017 49 848 204,30 0,050896
08.02.2017 49 293 377,06 0,050341
07.02.2017 49 231 524,88 0,050235
06.02.2017 49 217 154,96 0,050210
03.02.2017 49 657 887,36 0,050843
02.02.2017 49 457 949,79 0,050619
01.02.2017 49 412 861,01 0,050606
31.01.2017 49 415 557,50 0,050330
30.01.2017 49 833 012,51 0,050751
27.01.2017 50 335 437,99 0,051251
26.01.2017 50 582 602,15 0,051369
25.01.2017 50 675 622,07 0,051623