Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
18.01.2017 50 167 353,55 0,051117
17.01.2017 49 651 778,88 0,050930
16.01.2017 49 807 773,76 0,051101
13.01.2017 50 099 334,44 0,051398
12.01.2017 49 909 359,66 0,051221
11.01.2017 50 033 251,89 0,051361
10.01.2017 49 854 862,10 0,051216
09.01.2017 49 869 687,22 0,051261
05.01.2017 50 021 707,41 0,051418
04.01.2017 49 634 019,77 0,051421
03.01.2017 49 695 501,06 0,051485
02.01.2017 49 401 719,01 0,051181
30.12.2016 49 238 137,48 0,050811
29.12.2016 49 043 310,61 0,050611
28.12.2016 49 013 800,21 0,050574
27.12.2016 49 205 556,99 0,050750
23.12.2016 49 165 230,82 0,050708
22.12.2016 49 084 326,63 0,050624