Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
20.01.2020 119 971 710,22 0,062975
17.01.2020 119 196 494,92 0,063063
16.01.2020 118 263 279,27 0,062582
15.01.2020 117 818 602,58 0,062333
14.01.2020 118 143 324,71 0,062503
13.01.2020 118 363 619,07 0,062602
10.01.2020 118 534 417,94 0,062653
09.01.2020 118 948 897,80 0,062846
08.01.2020 118 441 004,03 0,062597
07.01.2020 117 512 448,26 0,062162
03.01.2020 117 812 040,08 0,062348
02.01.2020 118 737 178,14 0,062862
31.12.2019 118 131 008,35 0,062409
30.12.2019 117 761 421,22 0,062410
27.12.2019 118 102 224,37 0,062557
23.12.2019 117 973 315,57 0,062507