Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Index - Indexový negarantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
13.10.2021 152 065 112,20 0,068938
12.10.2021 150 996 858,99 0,068452
11.10.2021 151 729 063,85 0,068781
08.10.2021 151 644 168,17 0,068731
07.10.2021 152 619 592,48 0,069170
06.10.2021 149 404 574,38 0,067735
05.10.2021 151 336 537,52 0,068658
04.10.2021 148 548 412,49 0,067422
01.10.2021 150 115 690,00 0,068142
30.09.2021 150 858 857,65 0,068351
29.09.2021 152 005 312,62 0,068852
28.09.2021 151 301 830,02 0,068551