Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.07.2017 587 233 549,59 0,042082
18.07.2017 587 160 506,88 0,042078
17.07.2017 586 903 869,66 0,042060
14.07.2017 586 688 650,98 0,042040
13.07.2017 586 723 757,57 0,042039
12.07.2017 585 010 922,84 0,042037
11.07.2017 584 674 940,25 0,042011
10.07.2017 584 815 421,58 0,042019
07.07.2017 584 560 071,04 0,042001
06.07.2017 584 353 198,62 0,042002
04.07.2017 585 028 128,43 0,042052
03.07.2017 584 889 457,97 0,042042
30.06.2017 585 915 186,23 0,042038
29.06.2017 586 129 566,65 0,042054
28.06.2017 585 029 198,24 0,042103
27.06.2017 584 917 812,08 0,042093
26.06.2017 585 735 395,35 0,042151