Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
24.04.2017 580 450 645,76 0,042042
21.04.2017 580 783 800,00 0,042066
20.04.2017 580 902 208,69 0,042071
19.04.2017 581 112 365,67 0,042088
18.04.2017 579 832 084,93 0,042110
13.04.2017 579 770 796,41 0,042107
12.04.2017 579 611 023,11 0,042094
11.04.2017 579 691 051,29 0,042097
10.04.2017 579 612 981,94 0,042090
07.04.2017 579 614 044,60 0,042088
06.04.2017 579 385 996,54 0,042072
05.04.2017 579 241 692,95 0,042071
04.04.2017 579 180 885,68 0,042064
03.04.2017 579 213 940,94 0,042064
31.03.2017 580 113 426,72 0,042032
30.03.2017 580 064 067,56 0,042022
29.03.2017 580 177 255,16 0,042030
28.03.2017 578 035 214,57 0,041993
27.03.2017 578 080 396,29 0,041990