Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
25.05.2017 584 215 780,01 0,042091
24.05.2017 582 096 896,28 0,042074
23.05.2017 582 093 900,11 0,042073
22.05.2017 582 163 083,56 0,042077
19.05.2017 582 234 151,65 0,042080
18.05.2017 582 343 015,94 0,042088
17.05.2017 582 421 255,32 0,042093
16.05.2017 582 277 988,03 0,042077
15.05.2017 582 386 538,21 0,042083
12.05.2017 582 536 604,50 0,042098
11.05.2017 580 175 825,10 0,042079
10.05.2017 580 276 357,87 0,042083
09.05.2017 580 166 906,24 0,042076
05.05.2017 580 079 240,26 0,042069
04.05.2017 579 999 396,79 0,042079
03.05.2017 580 210 895,58 0,042091
02.05.2017 580 115 009,83 0,042084