Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
16.10.2019 654 688 662,06 0,042648
15.10.2019 653 268 174,12 0,042662
14.10.2019 653 521 627,36 0,042677
11.10.2019 653 455 791,77 0,042670
10.10.2019 653 593 323,27 0,042680
09.10.2019 654 489 933,56 0,042741
08.10.2019 654 949 657,26 0,042770
07.10.2019 654 951 679,74 0,042764
04.10.2019 654 895 318,92 0,042764
03.10.2019 654 262 285,88 0,042752
02.10.2019 654 173 060,66 0,042748
01.10.2019 654 358 589,08 0,042761
30.09.2019 655 255 775,55 0,042758
27.09.2019 655 013 387,71 0,042745
26.09.2019 655 011 682,07 0,042745
25.09.2019 652 591 646,06 0,042745
24.09.2019 652 645 718,15 0,042748
23.09.2019 652 501 849,76 0,042740
20.09.2019 651 841 320,10 0,042703