Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
21.11.2017 599 490 609,02 0,042244
20.11.2017 599 413 823,63 0,042236
16.11.2017 599 311 768,38 0,042231
15.11.2017 599 393 375,69 0,042235
14.11.2017 599 420 642,16 0,042232
13.11.2017 599 427 147,12 0,042229
10.11.2017 597 839 054,96 0,042230
09.11.2017 598 130 354,48 0,042247
08.11.2017 598 643 896,48 0,042279
07.11.2017 598 746 253,17 0,042286
06.11.2017 598 536 030,44 0,042282
03.11.2017 598 372 921,30 0,042269
02.11.2017 598 369 462,79 0,042268
31.10.2017 598 747 861,80 0,042246
30.10.2017 598 868 723,32 0,042253
27.10.2017 598 717 812,95 0,042242
26.10.2017 598 296 425,85 0,042216
25.10.2017 596 070 869,71 0,042185
24.10.2017 596 088 064,47 0,042183
23.10.2017 596 511 105,00 0,042210