Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
18.01.2017 577 940 556,61 0,042019
17.01.2017 575 479 807,00 0,042030
16.01.2017 575 446 811,85 0,042026
13.01.2017 575 254 059,83 0,042012
12.01.2017 575 297 155,46 0,042013
11.01.2017 575 262 370,25 0,042010
10.01.2017 575 338 365,37 0,042010
09.01.2017 575 340 665,20 0,042005
05.01.2017 575 341 712,78 0,042005
04.01.2017 575 228 121,43 0,042007
03.01.2017 575 201 293,71 0,042006
02.01.2017 575 526 445,69 0,042030
30.12.2016 576 339 804,10 0,042011
29.12.2016 576 511 623,92 0,042025
28.12.2016 576 421 109,74 0,042019
27.12.2016 576 453 809,71 0,042022
23.12.2016 576 210 210,45 0,042004
22.12.2016 575 940 989,01 0,041984