Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
19.04.2018 592 722 537,57 0,042085
18.04.2018 593 200 487,47 0,042115
17.04.2018 593 395 496,08 0,042125
16.04.2018 591 518 947,46 0,042115
13.04.2018 591 608 944,93 0,042115
12.04.2018 591 504 367,59 0,042106
11.04.2018 591 526 101,43 0,042107
10.04.2018 591 539 778,96 0,042101
09.04.2018 591 739 430,78 0,042107
06.04.2018 591 823 989,28 0,042114
05.04.2018 591 400 602,56 0,042100
04.04.2018 591 631 199,08 0,042112
03.04.2018 592 181 833,61 0,042112
29.03.2018 594 196 965,77 0,042117
28.03.2018 592 357 689,04 0,042101
27.03.2018 592 688 086,33 0,042104
26.03.2018 592 755 569,61 0,042079