Historický vývoj hodnôt dôchodkových jednotiek

Fondy DSS - Tradícia - Dlhopisový garantovaný d.f.

Dátum Čistá hodnota
majetku (v €)
Aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
14.09.2017 592 019 259,81 0,042179
13.09.2017 592 298 173,35 0,042199
12.09.2017 592 237 371,34 0,042196
11.09.2017 592 629 574,44 0,042224
08.09.2017 592 690 872,32 0,042226
07.09.2017 592 821 336,09 0,042234
06.09.2017 592 306 193,19 0,042210
05.09.2017 592 576 360,09 0,042227
04.09.2017 592 313 557,53 0,042210
31.08.2017 593 041 183,60 0,042208
30.08.2017 591 389 545,58 0,042203
28.08.2017 591 302 094,52 0,042196
25.08.2017 591 222 320,85 0,042190
24.08.2017 591 291 468,07 0,042195
23.08.2017 591 300 676,39 0,042195
22.08.2017 591 229 270,81 0,042186
21.08.2017 591 240 880,34 0,042187