BALANS - zmiešaný negarantovaný d.f.

BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s., zanikol 2. januára 2014. Nástupníckym fondom sa stal fond VITAL - akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

O fonde

Fond Balans bol určený najmä pre Sporiteľov so strednou mierou rizika pri investovaní a zachovával vyvážený pomer medzi dlhopisovými, akciovými a peňažnými investíciami. Cieľom stratégie tohto Fondu bolo dlhodobé stabilné potenciálne zhodnotenie investícii pri zachovaní strednej miery rizika. Odporúčaná doba sporenia (investičný horizont) vo fonde BALANS bola minimálne 10 rokov.

Archív dokumentov

Stručné informácie

Názov fondu BALANS – zmiešaný negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.
Dátum vytvorenia fondu 22. 3. 2005
Dátum zániku fondu 2. 1. 2014
Nástupnícky fond Vital - akciový negarantovaný d.f.
Hodnota DJ (k 2. 1. 2014) 0,038299 €
Celkový počet DJ (k 2. 1. 2014) 248 983 056,9989
Čistá hodnota majetku fondu (k 2. 1. 2014) 9 535 802,10 €

Štruktúra fondu podľa investícií (k 2. 1. 2014)

Historický vývoj fondu BALANS

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu