VITAL - akciový negarantovaný d.f.

Úspory klientov, ktoré sa zhodnocovali do 31. 10. 2019 v dôchodkovom fonde VITAL – akciový negarantovaný d.f., AEGON, d.s.s., a.s., sa od 1. 11. 2019 zhodnocujú v nástupníckom dôchodkovom fonde Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

O fonde

Fond VITAL bol určený najmä Sporiteľom, ktorí uprednostňujú potenciálne vyšší výnos a sú ochotní akceptovať vysokú mieru rizika spojenú s investovaním najmä do akcií. Dlhodobým cieľom tohto Fondu bolo potenciálne nadpriemerne vysoké zhodnotenie majetku s prihliadnutím na vysokú mieru rizika. Odporúčaná doba sporenia (investičný horizont) vo Fonde VITAL bola minimálne 15 rokov.

Archív dokumentov

Stručné informácie

Názov fondu VITAL – akciový negarantovaný d.f., Aegon, d.s.s., a.s.
Dátum vytvorenia fondu 22. 3. 2005
Dátum zániku fondu 31. 10. 2019
Nástupnícky fond Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.
Hodnota DJ (k 31. 10. 2019) 0,048633 €
Celkový počet DJ (k 31. 10. 2019) 1 440 891 326,6711
Čistá hodnota majetku fondu (k 31. 10. 2019) 70 258 492,42 €

Štruktúra fondu podľa investícií (k 31. 10. 2019)

Historický vývoj fondu VITAL

Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu
Vygeneruj dáta z grafu