Profil spoločnosti

Finančná skupina NN na Slovensku ponúka pre svojich klientov dôchodkové zabezpečenie s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a. s. (ďalej len „NN DSS“), ktorá predstavuje stabilitu, istotu a zabezpečenie pre občanov Slovenskej republiky v II. pilieri slovenského dôchodkového systému.

Finančná skupina NN má v oblasti dôchodkov dlhoročné skúsenosti a klienti sa môžu spoľahnúť na jej kapitálovú silu. Dôchodkové spoločnosti NN pôsobiace v Európe i vo svete získali mnoho prestížnych ocenení a patria medzi najúspešnejšie.

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., ktorá je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN, bola založená dňa 14. júna 2004 jediným akcionárom, ktorým bola NN Životná poisťovňa, a. s.. Svoju činnosť začala NN DSS oficiálne vykonávať 1. novembra 2004.

Finančná skupina NN je finančnou skupinou holandského pôvodu s viac ako 175-ročnými skúsenosťami v poskytovaní služieb v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a správy aktív.

V súčasnosti pôsobí v 18 krajinách sveta a prostredníctvom približne 113 000 zamestnancov poskytuje finančné služby viac ako 18 miliónom klientov a v rámci tejto širokej škály – jednotlivcom, rodinám, malým podnikom, veľkým korporáciám, inštitúciám i vládam.

Snaží sa pritom o excelentný servis, maximálnu pohodlnosť pre klienta a konkurenčné výnosy. Práve to zhrnula do definície svojej misie – stanoviť štandard v pomáhaní klientom manažovať ich finančnú budúcnosť.

V porovnaní finančných inštitúcií podľa trhovej kapitalizácie je NN jednou z top 20 najväčších finančných inštitúcií sveta a top 10 v rámci Európy.

Dôchodkové spoločnosti NN pôsobiace v Európe i vo svete získali mnoho prestížnych ocenení a patria medzi najúspešnejšie.

V Slovenskej republike sme pre našich klientov prvotriednym partnerom ponúkajúcim komplexné dôchodkové riešenia, v druhom i treťom pilieri. Klienta sprevádzame počas jeho produktívneho života až po dôchodkový vek finančnými produktmi a službami na svetovej úrovni.

NN DSS predstavuje stabilitu, istotu a zabezpečenie pre občanov Slovenskej republiky v II. pilieri dôchodkového systému.

Poskytuje starobné dôchodkové sporenie ktoré spočíva v správe dôchodkových úspor občanov ich investovaním do troch dôchodkových fondov, ktoré NN DSS povinne vytvára na základe zákona*. Pravidlá pre správu dôchodkových fondov sú upravené v štatútoch, ktoré sú spolu s Informačným prospektom prílohou každej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení môžete uzatvárať na našich agentúrach, ktoré majú široké zastúpenie na celom Slovensku. Na vašu návštevu sa tešíme aj priamo v NN Klientskom centre na Jesenského ulici v Bratislave.