Správy o hospodárení 2011

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS (31.12.2011)

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS (31.12.2011)

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika - Rastový dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia - Vyvážený dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia - Konzervatívny dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky

Dynamika - Rastový d.f. ING d.s.s., a.s.

Harmónia - Vyvážený d.f. ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Konzervatívny d.f. ING d.s.s., a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Správy nezávislého auditora

Dynamika - Rastový d.f. ING d.s.s., a.s.

Harmónia - Vyvážený d.f. ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Konzervatívny d.f. ING d.s.s., a.s.

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročné správy o hospodárení s majetkom ING DSS k 30.06.2011

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.,

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Rastový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Vyvážený dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Konzervatívny dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky

Harmónia - Vyvážený fond, ING d.s.s., a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dynamika - Rastový fond, ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Konzervatívny fond, ING d.s.s., a.s.