Správy o hospodárení 2012

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS, a.s. (31.12.2012)

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Indexový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky

Tradícia - Dlhopisový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (31.12.2012)

Harmónia - Zmiešaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Dynamika - Akciový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Správy nezávislého auditora

Harmónia - Zmiešaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Dlhopisový d.f. ING d.s.s., a.s.

ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dynamika - Akciový d.f. ING d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond - ING d.s.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS, a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Indexový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový dôchodkový fond – ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky

Dynamika - Akciový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Harmónia - Zmiešaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Dlhopisový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.