Správy o hospodárení 2013

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS, a.s. k 31.12.2013

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

správy nezávislého audítora

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s. k 31.12.2013

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index - Indexový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. ING d.s.s., a.s.

Účtovné závierky fondov k 31.12.2013

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.,

Správy nezávislého auditora

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING DSS, a.s. k 30.6.2013

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Účtovná závierka ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch ING DSS, a.s. k 30.6.2013

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky fondov k 30.6.2013

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond, ING d.s.s., a.s.