Správy o hospodárení 2019

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2019

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2019

Účtovná závierka NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2019

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index Euro - Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index Global - Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2019

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Index Euro - Indexový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s

Index Global - Indexový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN DSS, a.s. k 30.6.2019

Účtovná závierka NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN DSS, a.s. k 30.6.2019

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky fondov k 30.6.2019

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, NN d.s.s., a.s.

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond, NN d.s.s., a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond, NN d.s.s., a.s.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, NN d.s.s., a.s.