Správy o hospodárení 2021

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2021

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2021

Účtovná závierka NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. k 31.12.2021

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index Global - Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky dôchodkových fondov s výrokom audítora k 31.12.2021

Index Global - Indexový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková sprácvoská spoločnosť, a.s.

 

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN DSS, a.s. k 30.6.2021

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a. s.

Účtovná závierka NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch NN DSS, a.s. k 30.6.2021

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index Euro – Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde Index Global – Indexový negarantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Účtovné závierky fondov k 30.6.2021

Solid - Dlhopisový garantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dynamika - Akciový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Index Euro - Indexový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Index Global - Indexový negarantovaný d.f., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.