Základné údaje v skratke

Obchodné meno NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Sídlo Jesenského 4/C, 811 02, Bratislava
Dátum vzniku 08. 10. 2004
Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3434/B
Zakladateľ NN Životná poisťovňa, a. s., Bratislava
Akcionár NN Životná poisťovňa, a. s., Bratislava (100 %)
Základné imanie 10.023.200,-€
IČO 35 902 981
Generálny riaditeľ Ing. Peter Brudňák
Predseda predstavenstva Ing. Peter Brudňák
Dozorná rada Eva Hajná
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns
Renata Jadwiga Kulej

Spoločnosť zaniknutá zlúčením s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou k 1.11.2019: AEGON, d.s.s., a.s. Slávičie údolie 106, 81102 Bratislava, IČO: 35 902 612