Termín zasielania ročných výpisov z II. piliera za rok 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že ročné výpisy z osobného dôchodkového účtu (ďalej len ODÚ) za rok 2020 bude NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., distribuovať v druhej polovici januára 2021. 

Distribúcia bude prebiehať nasledovne: 

  • Ak ste si zvolili zasielanie výpisu emailom, výpis z ODÚ za rok 2020 nájdete vo svojej emailovej schránke a zároveň na portáli WebKlient v časti Dokumenty najneskôr 31. 1. 2021.
  • Ak ste požiadali o sprístupnenie výpisu z ODÚ iba prostredníctvom portálu WebKlient, nájdete výpis z ODÚ za rok 2020 v časti Dokumenty najneskôr 31. 1. 2021.
  • V prípade, že ste si neurčili emailovú adresu pre zasielanie výpisov z ODÚ, ani nepožiadali o sprístupnenie výpisu výhradne prostredníctvom portálu WebKlient, zašleme Vám výpis z ODÚ za rok 2020 v listinnej podobe na adresu trvalého pobytu, prípadne na korešpondenčnú adresu, najneskôr do 31. 1. 2021.  
  • Ak máte záujem prejsť na elektronické doručovanie výpisov, kontaktujte Klientsku linku 0850111464 v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 alebo prostredníctvom emailovej adresy klient@nn.sk.  

Viac informácií o zasielaní výpisov z II. piliera nájdete tu