Distribúcia ročných výpisov z II. piliera

Zasielanie ročných výpisov z osobného dôchodkového účtu za rok 2019 začína od 17. februára. Výpisy budú distribuované sporiteľom na  kontaktnú adresu do konca februára 2020 tak, ako určuje zákonná povinnosť.
V elektronickej forme budú ročné výpisy dostupné v službe WebKlient.

Sporitelia, ktorí si aktivovali zasielanie ročných výpisov prostredníctvom portálu Zelená pošta, ich dostanú do svojho konta v  Zelenej pošte.

Optimalizácia dôchodkového sporenia

Vhodný výber dôchodkových fondov významne ovplyvní výšku vášho dôchodku z II. piliera. Dosahuje váš fond výnosy, aké si predstavujete? Alebo máte záujem o úpravu stratégie sporenia? Zmena je jednoduchá a  bezplatná.
Ak si chcete zmeniť dôchodkový fond pre nové príspevky alebo zmeniť prerozdelenie úspor, vyplňte online žiadosť vo svojom klientskom účte v službe WebKlient. O zmenu môžete požiadať aj vyplnením a zaslaním žiadosti o zmenu dôchodkového fondu alebo na stretnutí so svojím finančným poradcom.


Objavte výhody online služby WebKlient

Prostredníctvom služby WebKlient máte neustály prístup k svojmu osobnému dôchodkovému účtu.

Čo všetko získavate využívaním služby Webklient?


Nie ste ešte používateľom služby WebKlient?

Objavte výhody tejto bezplatnej služby. Registrácia je veľmi jednoduchá:

  1. Na stránke webklient.nn.sk/reg vyplňte svoj registračný kľúč, ktorý dostanete spolu s papierovým výpisom do konca februára, rodné číslo a emailovú adresu, kam vám zašleme registračný email.
  2. Kliknite na odkaz, ktorý nájdete v zaslanom emaile.
  3. Nastavte si vlastné heslo, aktivujte účet a okamžite využívajte výhody služby WebKlient.

Potrebujete pomôcť s registráciou?

Obráťte sa na našu Klientsku linku 0850 111 464, ochotne vám pomôžeme.

Čo sa stane s portálom Moja NN?

Klientsky portál Moja NN, ktorý využíva časť našich klientov, bude v priebehu roka 2020 plne nahradený práve službou WebKlient.