Starobné dôchodkové sporenie

Sporenie na osobný dôchodkový účet.

Prečo
sa zapojiť
do II. piliera?

Výhody starobného dôchodkového sporenia.

Dôchodkové
fondy

NN DSS ponúka 5 fondov pre sporiteľov.

Viac informácií

Radi vám poradíme a zodpovieme vaše otázky.

Rýchly výpočet zhodnotenia

1981 1999
0 10000
0 100
% 1 7
Aké ročné zhodnotenie vyplniť?

V 64 rokoch bude na vašom účte:

0 €
  • 0 €
  • 0 €
  • 0 €
Uzavrieť on-line