Aegon DSS je NN () Pridať do obľúbených

Aegon DSS je odteraz NN

Od 1. 11. 2019 sme sa spojili, aby sme vám priniesli to najlepšie z oboch spoločností

Zlúčenie dôchodkových správcovských spoločností NN a AEGON

Skupina NN Group začiatkom roka úspešné ukončila akvizíciu spoločností AEGON na Slovensku. V nadväznosti na túto transakciu sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 1. 11. 2019 zlúčila s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.

Spojenie oboch dôchodkových správcovských spoločností výrazne posilnilo naše postavenie na trhu, stali sme sa jedným z lídrov v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti pod značkou NN budú profitovať všetci naši klienti. Zdieľanie know-how nám umožní do budúcnosti prinášať kvalitnejšie služby vďaka využitiu toho najlepšieho z oboch spoločností.

Prinášame najširšiu ponuku dôchodkových fondov

Spolu so zlúčením spoločností sme optimalizovali aj ponuku našich dôchodkových fondov. Ako jediná dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku ponúkame sporiteľom na výber až z piatich dôchodkových fondov. Fondy sa líšia investičnou stratégiou, mierou investičného rizika a výškou potenciálneho výnosu.

Bezplatný online prístup k dôchodkovému účtu

Za kľúčový krok k vyššej spokojnosti našich klientov považujeme digitalizáciu služieb. Všetci sporitelia NN DSS môžu aj naďalej využívať svoje online konto na portáli Moja NN. Sporitelia z AEGON DSS pokračujú vo využívaní online služby WebKlient, ktorú nájdu vylepšenú a v novom dizajne na adrese webklient.nn.sk.

Viac informácií

Poradíme vám a zodpovieme na otázky.
 

 

Ako jediní na Slovensku ponúkame na výber až z 5 dôchodkových fondov v II. pilieri.

Spolu so zlúčením spoločností sme optimalizovali aj ponuku našich dôchodkových fondov, ktorá je najširšou na našom trhu. Na výber máte až z piatich dôchodkových fondov s rôznou investičnou stratégiou, mierou rizika i výškou potenciálneho výnosu:

Aktuálny názov / nástupnícky fond Dopad zlúčenia DSS na dôchodkový fond Pôvodný názov / zanikajúci fond
Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. zlúčenie fondov Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. (NN DSS)
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný  d.f. bez zmeny -
Dynamika - Akciový  negarantovaný d.f. zlúčenie fondov VITAL - akciový negarantovaný d.f. (AEGON DSS)
Index Euro - Indexový negarantovaný  d.f. * premenovaný fond Index - Indexový negarantovaný  d.f. (NN DSS)
Index Global - Indexový negarantovaný  d.f. premenovaný fond INDEX - Indexový negarantovaný  d.f. (AEGON DSS)

* - od 22. 11. 2021 pod názvom Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.

Podrobné informácie týkajúce sa pravidiel a spôsobu investovania, investičných nástrojov, rizikových profilov, zamerania a cieľov investičnej stratégie a zloženia portfólia nájdete v dokumentoch k dôchodkovým fondom.

Prečo došlo k zlúčeniu spoločností NN DSS a AEGON DSS?

Začiatkom januára 2019 oznámila skupina NN Group úspešné ukončenie akvizície spoločností Aegon na Slovensku. Významnú obchodnú transakciu schválil Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a rovnako i Národná banka Slovenska. Dôchodkové správcovské spoločnosti AEGON a NN sa 1. 11. 2019 zlúčili. NN DSS ako nástupnícka spoločnosť posilnila svoje postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia, pričom bude pomáhať vyše 300-tisíc dôchodkovým sporiteľom so zabezpečením ich finančnej budúcnosti.

Zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti pod značkou NN budú profitovať všetci naši klienti. Zdieľanie know-how nám umožní prinášať kvalitnejšie služby vďaka využitiu toho najlepšieho z oboch spoločností.

Ako budú o zmenách informovaní klienti?

Sporitelia AEGON DSS dostanú v priebehu novembra list, ktorý ich bude informovať o všetkých dôležitých informáciách a zmenách, súvisiacich s ich dôchodkovým sporením. List pošleme v novembri aj sporiteľom NN DSS, ktorí zhodnocovali svoje úspory v garantovanom dôchodkovom fonde. Pripravili sme pre nich nový garantovaný fond, ktorý korešponduje s nastavenou investičnou stratégiou pôvodného fondu a z dlhodobého hľadiska má potenciál efektívnejšieho zhodnocovania úspor.

Aké hlavné zmeny prináša zlúčenie pre sporiteľov z NN DSS?

Ako jediná dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku ponúkame sporiteľom na výber až z piatich dôchodkových fondov. Fondy sa líšia investičnou stratégiou, mierou investičného rizika a výškou potenciálneho výnosu.

Úspory klientov, ktoré sa doteraz zhodnocovali v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa od 1. 11. 2019 zhodnocujú v nástupníckom dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Tento fond korešponduje s nastavenou investičnou stratégiou klientov, z dlhodobého hľadiska má však potenciál efektívnejšieho zhodnocovania dôchodkových úspor.

Aké hlavné zmeny prináša zlúčenie pre sporiteľov z AEGON DSS?

Dôchodkové úspory z AEGON DSS sú i naďalej v dobrých rukách. NN DSS je súčasťou skupiny spoločností s medzinárodnou pôsobnosťou a viac ako 170 ročnou tradíciou v oblasti dôchodkového zabezpečenia a poistenia. Zmyslom našej práce je pomôcť zaistiť klientom finančnú budúcnosť.

Všetky práva a povinnosti súvisiace so zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení uzavretou v AEGON DSS prešli od 1. 11. 2019 na NN DSS, IČO 35902981, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

Sporitelia i naďalej pokračujú v sporení prostredníctvom zvolených dôchodkových fondov a ich nástupcov (Solid – Dlhopisový garantovaný d.f., Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.Index Global – Indexový negarantovaný d.f.)

Nástupnícka spoločnosť NN DSS ako jediná na Slovensku ponúka sporiteľom na výber až z piatich dôchodkových fondov. Ponuka fondov bude zahŕňať dlhopisový garantovaný fond, určený pre konzervatívny typ sporiteľa, rovnako ako i akciový, zmiešaný a indexové fondy, ktoré v posledných rokoch na trh priniesli zaujímavejšie zhodnotenie dôchodkových úspor.

Zmeny sa ďalej týkajú platobných údajov pre úhradu dobrovoľných príspevkov. Od 1. 11. 2019 treba platby zasielať na nové číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:

  • číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0055 2080 5454
  • variabilný symbol: číslo zmluvy

Ako môžu sporitelia naďalej využívať online prístup k dôchodkovému sporeniu?

Za kľúčový krok k vyššej spokojnosti našich klientov považujeme digitalizáciu služieb. Klienti môžu po 1. 11. 2019 naďalej využívať online prístup k svojmu dôchodkovému účtu:

  • klienti AEGON DSS – aj naďalej prostredníctvom servisného portálu WebKlient, ktorý bude redizajnovaný a umiestnený na novej adrese webklient.nn.sk. Pôvodná adresa webklient.aegon.sk bude funkčná až do 31. 12. 2019.
  • klienti NN DSS – budú môcť naďalej pristupovať cez servisný portál Moja NN. V novom roku ich budeme v ročných výpisoch informovať o zmene portálu Moja NN na WebKlient.

Ako postupovať v prípade, ak má klient záujem o zmenu či úpravu dôchodkových fondov?

O zmenu dôchodkových fondov alebo pomeru sporenia je možné vykonať:

Zmenu či úpravu dôchodkových fondov je možné vykonať kedykoľvek a bezplatne.

Kam smerovať ďalšie súvisiace otázky?

Akékoľvek ďalšie informácie Vám radi poskytneme na Klientskej linke 0850 111 464 v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00. Kontaktovať nás tiež môžete na  alebo cez kontaktný formulár.

Sporiteľov prichádzajúcich z AEGON DSS upozorňujeme na zmenu platobných údajov pre úhradu dobrovoľných príspevkov. Ak uhrádzate dobrovoľné príspevky individuálne, používajte, prosím, od 1. 11. 2019 tieto platobné údaje a nové číslo účtu v Slovenskej sporiteľni:

číslo účtu (IBAN):  SK91 0900 0000 0055 2080 5454
variabilný symbol: číslo zmluvy

Sporitelia z NN DSS môžu dobrovoľné príspevky uhrádzať ako doposiaľ, bez akejkoľvek zmeny.