Prečo sa zapojiť do II. piliera s NN DSS?

 • časť povinných odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom - neplatíte ani o cent naviac, len sa presmeruje časť vašich odvodov dôchodkového poistenia zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet v NN DSS (v I. pilieri sú vybrané odvody poistného používané na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov)
 • vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory v prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom - I. pilier takúto výhodu neposkytuje
 • rozdelenie rizika budúceho dôchodku medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z vašich úspor v NN DSS
 • sporenie v II. pilieri neznamená odchod zo štátneho I. piliera. Odvody zo mzdy sa rozdelia medzi I. a II. pilier
 • máte možnosť výberu z 5 dôchodkových fondov a kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor a investovanie nových príspevkov v dôchodkových fondoch a tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku
 • zaujímavé zhodnotenie v negarantovaných dôchodkových fondoch v predchádzajúcich rokoch v porovnaní s ostatnými dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
 • máte kontrolu nad svojimi úsporami prostredníctvom Servisného portálu Webklient
 • okrem pasívneho prístupu prostredníctvom Servisného portálu WebKlient môžete on-line meniť kontaktné údaje na zmluve, adresu trvalého pobytu, oprávnené osoby, fond alebo pomer rozloženia majetku vo fondoch, požiadať o zasielanie elektronického výpisu priamo do schránky na Klientskom portáli a taktiež máte možnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov. Nepotrebujete papierovú žiadosť, overenie totožnosti a nemusíte čakať.
 • v NN DSS máte zabezpečený nadštandardný servis a bezplatné služby (aktuálny výpis, kópie klientskej dokumentácie a pod.)

Výhody starobného dôchodkového sporenia alebo ako funguje starobné dôchodkové sporenie v NN DSS?

Zapojenie sa do nového systému nepredstavuje žiadne dodatočné náklady. Časť odvedeného poistného na dôchodkové poistenie (v roku 2021 je to 5,25 %, do 31.8.2012 to bolo 9 %) Sociálna poisťovňa po zaregistrovaní zmluvy, ktorú sporiteľ uzatvoril s NN DSS prevedie na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený v NN DSS. Príspevky budú priradené na dôchodkový fond, prípadne fondy NN DSS, ktoré si sporiteľ zvolil (viac informácií o dôchodkových fondoch nájdete tu).

 • významnou výhodou sporenia v NN DSS je súkromný charakter prostriedkov sporených na osobnom dôchodkovom účte - prostriedky, ktoré si v II. pilieri sporíte sú Vašim vlastníctvom
 • možnosť určiť na zmluve o starobnom dôchodkovom sporení oprávnené osoby, ktoré majú v prípade smrti sporiteľa nárok na výplatu sporiteľových úspor. Ak si sporiteľ na zmluve oprávnené osoby neurčí, jeho úspory sú predmetom dedenia v zmysle Občianskeho zákonníka
 • 7 ročná garancia výplaty dôchodku pri doživotnom dôchodku vyplácanom životnou poisťovňou (ak poberateľ dôchodku zomrie skôr, ako mu boli vyplatené mesačné dôchodky za prvých 7 rokov poberania doživotného dôchodku, sumu zodpovedajúcu rozdielu sumy určenej na výplatu dôchodkov za týchto 7 rokov a sumy už vyplatených dôchodkov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si poberateľ určí v zmluve o poistení dôchodku, resp. je táto suma predmetom dedenia)
 • II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať
 • dobrovoľné príspevky môžu zvýšiť Váš budúci dôchodok, frekvencia ich uhrádzania nie je ohraničená

 

Prečo sa II. pilier oplatí?

 • I. pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku
 • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje
 • výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná
 • I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky požičiava